OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 0.936 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2017 הוא 0.936
02/05/2017 0.936 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2017 הוא 0.936
03/05/2017 0.942 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2017 הוא 0.942
04/05/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2017 הוא 0.939
05/05/2017 0.937 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2017 הוא 0.937
06/05/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2017 הוא 0.939
07/05/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2017 הוא 0.939
08/05/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2017 הוא 0.939
09/05/2017 0.929 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2017 הוא 0.929
10/05/2017 0.929 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2017 הוא 0.929
11/05/2017 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2017 הוא 0.928
12/05/2017 0.93 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2017 הוא 0.93
13/05/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2017 הוא 0.938
14/05/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2017 הוא 0.938
15/05/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2017 הוא 0.938
16/05/2017 0.95 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2017 הוא 0.95
17/05/2017 0.956 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2017 הוא 0.956
18/05/2017 0.95 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2017 הוא 0.95
19/05/2017 0.954 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2017 הוא 0.954
20/05/2017 0.96 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2017 הוא 0.96
21/05/2017 0.96 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2017 הוא 0.96
22/05/2017 0.96 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2017 הוא 0.96
23/05/2017 0.958 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2017 הוא 0.958
24/05/2017 0.96 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2017 הוא 0.96
25/05/2017 0.96 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2017 הוא 0.96
26/05/2017 0.956 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2017 הוא 0.956
27/05/2017 0.956 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2017 הוא 0.956
28/05/2017 0.956 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2017 הוא 0.956
29/05/2017 0.956 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2017 הוא 0.956
30/05/2017 0.95 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2017 הוא 0.95
31/05/2017 0.953 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2017 הוא 0.953
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2017 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2017

תגובות הגולשים