OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 1.028 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2018 הוא 1.028
02/02/2018 1.033 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2018 הוא 1.033
03/02/2018 1.03 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2018 הוא 1.03
04/02/2018 1.03 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2018 הוא 1.03
05/02/2018 1.03 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2018 הוא 1.03
06/02/2018 1.032 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2018 הוא 1.032
07/02/2018 1.036 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2018 הוא 1.036
08/02/2018 1.027 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2018 הוא 1.027
09/02/2018 1.033 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2018 הוא 1.033
10/02/2018 1.035 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2018 הוא 1.035
11/02/2018 1.035 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2018 הוא 1.035
12/02/2018 1.035 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2018 הוא 1.035
13/02/2018 1.043 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2018 הוא 1.043
14/02/2018 1.047 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2018 הוא 1.047
15/02/2018 1.06 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2018 הוא 1.06
16/02/2018 1.063 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2018 הוא 1.063
17/02/2018 1.053 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2018 הוא 1.053
18/02/2018 1.053 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2018 הוא 1.053
19/02/2018 1.053 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2018 הוא 1.053
20/02/2018 1.042 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2018 הוא 1.042
21/02/2018 1.036 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2018 הוא 1.036
22/02/2018 1.027 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2018 הוא 1.027
23/02/2018 1.029 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2018 הוא 1.029
24/02/2018 1.032 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2018 הוא 1.032
25/02/2018 1.032 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2018 הוא 1.032
26/02/2018 1.032 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2018 הוא 1.032
27/02/2018 1.028 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2018 הוא 1.028
28/02/2018 1.017 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2018 הוא 1.017
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2018 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2018

תגובות הגולשים