OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2018 הוא 0.984
02/12/2018 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2018 הוא 0.984
03/12/2018 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2018 הוא 0.984
04/12/2018 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2018 הוא 0.993
05/12/2018 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2018 הוא 0.988
06/12/2018 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2018 הוא 0.988
07/12/2018 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2018 הוא 0.992
08/12/2018 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2018 הוא 0.993
09/12/2018 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2018 הוא 0.993
10/12/2018 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2018 הוא 0.993
11/12/2018 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2018 הוא 0.993
12/12/2018 0.991 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2018 הוא 0.991
13/12/2018 0.995 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2018 הוא 0.995
14/12/2018 0.991 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2018 הוא 0.991
15/12/2018 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2018 הוא 1.00
16/12/2018 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2018 הוא 1.00
17/12/2018 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2018 הוא 1.00
18/12/2018 0.999 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2018 הוא 0.999
19/12/2018 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2018 הוא 1.00
20/12/2018 1.004 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2018 הוא 1.004
21/12/2018 1.005 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2018 הוא 1.005
22/12/2018 1.007 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2018 הוא 1.007
23/12/2018 1.007 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2018 הוא 1.007
24/12/2018 1.007 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2018 הוא 1.007
25/12/2018 1.002 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2018 הוא 1.002
26/12/2018 1.002 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2018 הוא 1.002
27/12/2018 1.002 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2018 הוא 1.002
28/12/2018 1.002 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2018 הוא 1.002
29/12/2018 0.999 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2018 הוא 0.999
30/12/2018 0.999 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2018 הוא 0.999
31/12/2018 0.999 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2018 הוא 0.999
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2019 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2018

תגובות הגולשים