OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.974 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2019 הוא 0.974
02/02/2019 0.969 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2019 הוא 0.969
03/02/2019 0.969 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2019 הוא 0.969
04/02/2019 0.969 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2019 הוא 0.969
05/02/2019 0.962 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2019 הוא 0.962
06/02/2019 0.96 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2019 הוא 0.96
07/02/2019 0.957 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2019 הוא 0.957
08/02/2019 0.957 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2019 הוא 0.957
09/02/2019 0.955 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2019 הוא 0.955
10/02/2019 0.955 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2019 הוא 0.955
11/02/2019 0.955 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2019 הוא 0.955
12/02/2019 0.95 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2019 הוא 0.95
13/02/2019 0.95 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2019 הוא 0.95
14/02/2019 0.952 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2019 הוא 0.952
15/02/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2019 הוא 0.945
16/02/2019 0.947 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2019 הוא 0.947
17/02/2019 0.947 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2019 הוא 0.947
18/02/2019 0.947 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2019 הוא 0.947
19/02/2019 0.946 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2019 הוא 0.946
20/02/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2019 הוא 0.944
21/02/2019 0.947 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2019 הוא 0.947
22/02/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2019 הוא 0.945
23/02/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2019 הוא 0.945
24/02/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2019 הוא 0.945
25/02/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2019 הוא 0.945
26/02/2019 0.951 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2019 הוא 0.951
27/02/2019 0.955 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2019 הוא 0.955
28/02/2019 0.956 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2019 הוא 0.956
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2019 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2019

תגובות הגולשים