OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 0.852 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2020 הוא 0.852
02/04/2020 0.87 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2020 הוא 0.87
03/04/2020 0.858 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2020 הוא 0.858
04/04/2020 0.858 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2020 הוא 0.858
05/04/2020 0.858 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2020 הוא 0.858
06/04/2020 0.858 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2020 הוא 0.858
07/04/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2020 הוא 0.864
08/04/2020 0.859 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2020 הוא 0.859
09/04/2020 0.854 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2020 הוא 0.854
10/04/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2020 הוא 0.864
11/04/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2020 הוא 0.864
12/04/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2020 הוא 0.864
13/04/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2020 הוא 0.864
14/04/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2020 הוא 0.864
15/04/2020 0.868 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2020 הוא 0.868
16/04/2020 0.863 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2020 הוא 0.863
17/04/2020 0.863 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2020 הוא 0.863
18/04/2020 0.857 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2020 הוא 0.857
19/04/2020 0.857 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2020 הוא 0.857
20/04/2020 0.857 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2020 הוא 0.857
21/04/2020 0.851 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2020 הוא 0.851
22/04/2020 0.849 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2020 הוא 0.849
23/04/2020 0.842 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2020 הוא 0.842
24/04/2020 0.839 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2020 הוא 0.839
25/04/2020 0.841 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2020 הוא 0.841
26/04/2020 0.841 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2020 הוא 0.841
27/04/2020 0.841 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2020 הוא 0.841
28/04/2020 0.838 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2020 הוא 0.838
29/04/2020 0.838 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2020 הוא 0.838
30/04/2020 0.84 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2020 הוא 0.84
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2020 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2020

תגובות הגולשים