OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2020 (05/2020)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2020 (05/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2020 0.845 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2020 הוא 0.845
02/05/2020 0.845 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2020 הוא 0.845
03/05/2020 0.845 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2020 הוא 0.845
04/05/2020 0.845 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2020 הוא 0.845
05/05/2020 0.843 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2020 הוא 0.843
06/05/2020 0.835 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2020 הוא 0.835
07/05/2020 0.833 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2020 הוא 0.833
08/05/2020 0.836 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2020 הוא 0.836
09/05/2020 0.835 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2020 הוא 0.835
10/05/2020 0.835 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2020 הוא 0.835
11/05/2020 0.835 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2020 הוא 0.835
12/05/2020 0.838 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2020 הוא 0.838
13/05/2020 0.837 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2020 הוא 0.837
14/05/2020 0.837 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2020 הוא 0.837
15/05/2020 0.836 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2020 הוא 0.836
16/05/2020 0.84 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2020 הוא 0.84
17/05/2020 0.84 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2020 הוא 0.84
18/05/2020 0.84 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2020 הוא 0.84
19/05/2020 0.848 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2020 הוא 0.848
20/05/2020 0.845 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2020 הוא 0.845
21/05/2020 0.853 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2020 הוא 0.853
22/05/2020 0.851 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2020 הוא 0.851
23/05/2020 0.853 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2020 הוא 0.853
24/05/2020 0.853 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2020 הוא 0.853
25/05/2020 0.853 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2020 הוא 0.853
26/05/2020 0.866 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2020 הוא 0.866
27/05/2020 0.868 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2020 הוא 0.868
28/05/2020 0.874 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2020 הוא 0.874
29/05/2020 0.878 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2020 הוא 0.878
30/05/2020 0.878 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2020 הוא 0.878
31/05/2020 0.878 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2020 הוא 0.878
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2020 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2020

תגובות הגולשים