OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2011 (02/2011)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2011 (02/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2011 2.323 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2011 הוא 2.323
02/02/2011 2.328 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2011 הוא 2.328
03/02/2011 2.317 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2011 הוא 2.317
04/02/2011 2.333 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2011 הוא 2.333
05/02/2011 2.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2011 הוא 2.336
06/02/2011 2.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2011 הוא 2.336
07/02/2011 2.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2011 הוא 2.336
08/02/2011 2.331 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2011 הוא 2.331
09/02/2011 2.31 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2011 הוא 2.31
10/02/2011 2.309 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2011 הוא 2.309
11/02/2011 2.311 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2011 הוא 2.311
12/02/2011 2.299 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2011 הוא 2.299
13/02/2011 2.299 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2011 הוא 2.299
14/02/2011 2.299 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2011 הוא 2.299
15/02/2011 2.291 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2011 הוא 2.291
16/02/2011 2.278 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2011 הוא 2.278
17/02/2011 2.296 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2011 הוא 2.296
18/02/2011 2.30 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2011 הוא 2.30
19/02/2011 2.277 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2011 הוא 2.277
20/02/2011 2.277 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2011 הוא 2.277
21/02/2011 2.277 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2011 הוא 2.277
22/02/2011 2.278 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2011 הוא 2.278
23/02/2011 2.28 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2011 הוא 2.28
24/02/2011 2.277 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2011 הוא 2.277
25/02/2011 2.282 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2011 הוא 2.282
26/02/2011 2.267 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2011 הוא 2.267
27/02/2011 2.267 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2011 הוא 2.267
28/02/2011 2.267 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2011 הוא 2.267
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2011 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2011

תגובות הגולשים