OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 2.259 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2011 הוא 2.259
02/04/2011 2.258 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2011 הוא 2.258
03/04/2011 2.258 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2011 הוא 2.258
04/04/2011 2.258 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2011 הוא 2.258
05/04/2011 2.262 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2011 הוא 2.262
06/04/2011 2.274 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2011 הוא 2.274
07/04/2011 2.282 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2011 הוא 2.282
08/04/2011 2.286 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2011 הוא 2.286
09/04/2011 2.273 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2011 הוא 2.273
10/04/2011 2.273 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2011 הוא 2.273
11/04/2011 2.273 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2011 הוא 2.273
12/04/2011 2.272 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2011 הוא 2.272
13/04/2011 2.253 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2011 הוא 2.253
14/04/2011 2.249 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2011 הוא 2.249
15/04/2011 2.253 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2011 הוא 2.253
16/04/2011 2.251 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2011 הוא 2.251
17/04/2011 2.251 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2011 הוא 2.251
18/04/2011 2.251 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2011 הוא 2.251
19/04/2011 2.24 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2011 הוא 2.24
20/04/2011 2.246 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2011 הוא 2.246
21/04/2011 2.246 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2011 הוא 2.246
22/04/2011 2.239 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2011 הוא 2.239
23/04/2011 2.239 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2011 הוא 2.239
24/04/2011 2.239 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2011 הוא 2.239
25/04/2011 2.239 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2011 הוא 2.239
26/04/2011 2.239 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2011 הוא 2.239
27/04/2011 2.245 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2011 הוא 2.245
28/04/2011 2.246 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2011 הוא 2.246
29/04/2011 2.23 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2011 הוא 2.23
30/04/2011 2.23 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2011 הוא 2.23
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2011 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2011

תגובות הגולשים