OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 2.218 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2011 הוא 2.218
02/05/2011 2.218 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2011 הוא 2.218
03/05/2011 2.213 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2011 הוא 2.213
04/05/2011 2.208 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2011 הוא 2.208
05/05/2011 2.204 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2011 הוא 2.204
06/05/2011 2.24 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2011 הוא 2.24
07/05/2011 2.234 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2011 הוא 2.234
08/05/2011 2.234 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2011 הוא 2.234
09/05/2011 2.234 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2011 הוא 2.234
10/05/2011 2.213 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2011 הוא 2.213
11/05/2011 2.199 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2011 הוא 2.199
12/05/2011 2.21 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2011 הוא 2.21
13/05/2011 2.20 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2011 הוא 2.20
14/05/2011 2.22 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2011 הוא 2.22
15/05/2011 2.22 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2011 הוא 2.22
16/05/2011 2.22 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2011 הוא 2.22
17/05/2011 2.228 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2011 הוא 2.228
18/05/2011 2.231 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2011 הוא 2.231
19/05/2011 2.217 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2011 הוא 2.217
20/05/2011 2.195 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2011 הוא 2.195
21/05/2011 2.193 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2011 הוא 2.193
22/05/2011 2.193 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2011 הוא 2.193
23/05/2011 2.193 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2011 הוא 2.193
24/05/2011 2.176 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2011 הוא 2.176
25/05/2011 2.177 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2011 הוא 2.177
26/05/2011 2.172 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2011 הוא 2.172
27/05/2011 2.162 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2011 הוא 2.162
28/05/2011 2.154 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2011 הוא 2.154
29/05/2011 2.154 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2011 הוא 2.154
30/05/2011 2.154 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2011 הוא 2.154
31/05/2011 2.151 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2011 הוא 2.151
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2011 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2011

תגובות הגולשים