OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2011 (12/2011)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2011 (12/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2011 2.043 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2011 הוא 2.043
02/12/2011 2.049 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2011 הוא 2.049
03/12/2011 2.038 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2011 הוא 2.038
04/12/2011 2.038 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2011 הוא 2.038
05/12/2011 2.038 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2011 הוא 2.038
06/12/2011 2.035 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2011 הוא 2.035
07/12/2011 2.043 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2011 הוא 2.043
08/12/2011 2.04 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2011 הוא 2.04
09/12/2011 2.038 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2011 הוא 2.038
10/12/2011 2.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2011 הוא 2.021
11/12/2011 2.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2011 הוא 2.021
12/12/2011 2.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2011 הוא 2.021
13/12/2011 2.022 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2011 הוא 2.022
14/12/2011 2.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2011 הוא 2.021
15/12/2011 2.022 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2011 הוא 2.022
16/12/2011 2.017 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2011 הוא 2.017
17/12/2011 2.003 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2011 הוא 2.003
18/12/2011 2.003 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2011 הוא 2.003
19/12/2011 2.003 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2011 הוא 2.003
20/12/2011 1.998 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2011 הוא 1.998
21/12/2011 2.005 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2011 הוא 2.005
22/12/2011 2.002 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2011 הוא 2.002
23/12/2011 1.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2011 הוא 1.993
24/12/2011 1.989 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2011 הוא 1.989
25/12/2011 1.989 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2011 הוא 1.989
26/12/2011 1.989 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2011 הוא 1.989
27/12/2011 1.989 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2011 הוא 1.989
28/12/2011 1.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2011 הוא 1.999
29/12/2011 1.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2011 הוא 1.993
30/12/2011 2.024 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2011 הוא 2.024
31/12/2011 2.024 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2011 הוא 2.024
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2012 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2011

תגובות הגולשים