OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2012 (02/2012)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2012 (02/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2012 2.116 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2012 הוא 2.116
02/02/2012 2.111 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2012 הוא 2.111
03/02/2012 2.111 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2012 הוא 2.111
04/02/2012 2.109 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2012 הוא 2.109
05/02/2012 2.109 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2012 הוא 2.109
06/02/2012 2.109 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2012 הוא 2.109
07/02/2012 2.121 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2012 הוא 2.121
08/02/2012 2.118 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2012 הוא 2.118
09/02/2012 2.117 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2012 הוא 2.117
10/02/2012 2.107 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2012 הוא 2.107
11/02/2012 2.115 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2012 הוא 2.115
12/02/2012 2.115 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2012 הוא 2.115
13/02/2012 2.115 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2012 הוא 2.115
14/02/2012 2.111 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2012 הוא 2.111
15/02/2012 2.12 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2012 הוא 2.12
16/02/2012 2.128 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2012 הוא 2.128
17/02/2012 2.132 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2012 הוא 2.132
18/02/2012 2.142 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2012 הוא 2.142
19/02/2012 2.142 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2012 הוא 2.142
20/02/2012 2.142 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2012 הוא 2.142
21/02/2012 2.13 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2012 הוא 2.13
22/02/2012 2.143 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2012 הוא 2.143
23/02/2012 2.126 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2012 הוא 2.126
24/02/2012 2.136 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2012 הוא 2.136
25/02/2012 2.145 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2012 הוא 2.145
26/02/2012 2.145 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2012 הוא 2.145
27/02/2012 2.145 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2012 הוא 2.145
28/02/2012 2.16 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2012 הוא 2.16
29/02/2012 2.16 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/02/2012 הוא 2.16
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2012 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2012

תגובות הגולשים