OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2012 (04/2012)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2012 (04/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2012 2.088 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2012 הוא 2.088
02/04/2012 2.088 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2012 הוא 2.088
03/04/2012 2.093 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2012 הוא 2.093
04/04/2012 2.086 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2012 הוא 2.086
05/04/2012 2.087 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2012 הוא 2.087
06/04/2012 2.078 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2012 הוא 2.078
07/04/2012 2.078 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2012 הוא 2.078
08/04/2012 2.078 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2012 הוא 2.078
09/04/2012 2.078 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2012 הוא 2.078
10/04/2012 2.078 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2012 הוא 2.078
11/04/2012 2.079 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2012 הוא 2.079
12/04/2012 2.085 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2012 הוא 2.085
13/04/2012 2.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2012 הוא 2.092
14/04/2012 2.089 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2012 הוא 2.089
15/04/2012 2.089 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2012 הוא 2.089
16/04/2012 2.089 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2012 הוא 2.089
17/04/2012 2.097 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2012 הוא 2.097
18/04/2012 2.103 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2012 הוא 2.103
19/04/2012 2.10 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2012 הוא 2.10
20/04/2012 2.093 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2012 הוא 2.093
21/04/2012 2.097 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2012 הוא 2.097
22/04/2012 2.097 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2012 הוא 2.097
23/04/2012 2.097 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2012 הוא 2.097
24/04/2012 2.103 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2012 הוא 2.103
25/04/2012 2.116 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2012 הוא 2.116
26/04/2012 2.123 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2012 הוא 2.123
27/04/2012 2.133 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2012 הוא 2.133
28/04/2012 2.133 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2012 הוא 2.133
29/04/2012 2.133 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2012 הוא 2.133
30/04/2012 2.133 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2012 הוא 2.133
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2012 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2012

תגובות הגולשים