OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2012 (05/2012)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2012 (05/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2012 2.15 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2012 הוא 2.15
02/05/2012 2.15 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2012 הוא 2.15
03/05/2012 2.144 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2012 הוא 2.144
04/05/2012 2.154 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2012 הוא 2.154
05/05/2012 2.155 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2012 הוא 2.155
06/05/2012 2.155 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2012 הוא 2.155
07/05/2012 2.155 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2012 הוא 2.155
08/05/2012 2.154 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2012 הוא 2.154
09/05/2012 2.127 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2012 הוא 2.127
10/05/2012 2.139 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2012 הוא 2.139
11/05/2012 2.135 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2012 הוא 2.135
12/05/2012 2.119 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2012 הוא 2.119
13/05/2012 2.119 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2012 הוא 2.119
14/05/2012 2.119 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2012 הוא 2.119
15/05/2012 2.117 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2012 הוא 2.117
16/05/2012 2.104 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2012 הוא 2.104
17/05/2012 2.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2012 הוא 2.092
18/05/2012 2.093 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2012 הוא 2.093
19/05/2012 2.09 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2012 הוא 2.09
20/05/2012 2.09 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2012 הוא 2.09
21/05/2012 2.09 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2012 הוא 2.09
22/05/2012 2.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2012 הוא 2.092
23/05/2012 2.085 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2012 הוא 2.085
24/05/2012 2.086 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2012 הוא 2.086
25/05/2012 2.093 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2012 הוא 2.093
26/05/2012 2.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2012 הוא 2.101
27/05/2012 2.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2012 הוא 2.101
28/05/2012 2.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2012 הוא 2.101
29/05/2012 2.109 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2012 הוא 2.109
30/05/2012 2.105 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2012 הוא 2.105
31/05/2012 2.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2012 הוא 2.101
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2012 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2012

תגובות הגולשים