OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 2.133 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2012 הוא 2.133
02/12/2012 2.133 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2012 הוא 2.133
03/12/2012 2.133 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2012 הוא 2.133
04/12/2012 2.138 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2012 הוא 2.138
05/12/2012 2.127 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2012 הוא 2.127
06/12/2012 2.131 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2012 הוא 2.131
07/12/2012 2.141 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2012 הוא 2.141
08/12/2012 2.137 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2012 הוא 2.137
09/12/2012 2.137 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2012 הוא 2.137
10/12/2012 2.137 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2012 הוא 2.137
11/12/2012 2.135 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2012 הוא 2.135
12/12/2012 2.126 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2012 הוא 2.126
13/12/2012 2.123 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2012 הוא 2.123
14/12/2012 2.132 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2012 הוא 2.132
15/12/2012 2.119 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2012 הוא 2.119
16/12/2012 2.119 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2012 הוא 2.119
17/12/2012 2.119 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2012 הוא 2.119
18/12/2012 2.113 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2012 הוא 2.113
19/12/2012 2.103 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2012 הוא 2.103
20/12/2012 2.098 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2012 הוא 2.098
21/12/2012 2.087 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2012 הוא 2.087
22/12/2012 2.083 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2012 הוא 2.083
23/12/2012 2.083 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2012 הוא 2.083
24/12/2012 2.083 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2012 הוא 2.083
25/12/2012 2.081 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2012 הוא 2.081
26/12/2012 2.081 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2012 הוא 2.081
27/12/2012 2.081 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2012 הוא 2.081
28/12/2012 2.086 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2012 הוא 2.086
29/12/2012 2.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2012 הוא 2.092
30/12/2012 2.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2012 הוא 2.092
31/12/2012 2.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2012 הוא 2.092
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2013 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2012

תגובות הגולשים