OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2013 (02/2013)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2013 (02/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2013 2.109 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2013 הוא 2.109
02/02/2013 2.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2013 הוא 2.101
03/02/2013 2.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2013 הוא 2.101
04/02/2013 2.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2013 הוא 2.101
05/02/2013 2.097 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2013 הוא 2.097
06/02/2013 2.094 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2013 הוא 2.094
07/02/2013 2.086 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2013 הוא 2.086
08/02/2013 2.085 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2013 הוא 2.085
09/02/2013 2.088 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2013 הוא 2.088
10/02/2013 2.088 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2013 הוא 2.088
11/02/2013 2.088 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2013 הוא 2.088
12/02/2013 2.082 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2013 הוא 2.082
13/02/2013 2.088 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2013 הוא 2.088
14/02/2013 2.077 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2013 הוא 2.077
15/02/2013 2.084 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2013 הוא 2.084
16/02/2013 2.082 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2013 הוא 2.082
17/02/2013 2.082 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2013 הוא 2.082
18/02/2013 2.082 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2013 הוא 2.082
19/02/2013 2.073 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2013 הוא 2.073
20/02/2013 2.059 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2013 הוא 2.059
21/02/2013 2.048 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2013 הוא 2.048
22/02/2013 2.069 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2013 הוא 2.069
23/02/2013 2.069 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2013 הוא 2.069
24/02/2013 2.069 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2013 הוא 2.069
25/02/2013 2.069 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2013 הוא 2.069
26/02/2013 2.064 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2013 הוא 2.064
27/02/2013 2.065 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2013 הוא 2.065
28/02/2013 2.064 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2013 הוא 2.064
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2013 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2013

תגובות הגולשים