OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 2.002 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2013 הוא 2.002
02/04/2013 2.002 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2013 הוא 2.002
03/04/2013 2.001 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2013 הוא 2.001
04/04/2013 2.008 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2013 הוא 2.008
05/04/2013 2.016 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2013 הוא 2.016
06/04/2013 2.024 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2013 הוא 2.024
07/04/2013 2.024 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2013 הוא 2.024
08/04/2013 2.024 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2013 הוא 2.024
09/04/2013 2.036 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2013 הוא 2.036
10/04/2013 2.035 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2013 הוא 2.035
11/04/2013 2.029 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2013 הוא 2.029
12/04/2013 2.028 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2013 הוא 2.028
13/04/2013 2.027 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2013 הוא 2.027
14/04/2013 2.027 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2013 הוא 2.027
15/04/2013 2.027 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2013 הוא 2.027
16/04/2013 2.024 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2013 הוא 2.024
17/04/2013 2.022 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2013 הוא 2.022
18/04/2013 2.02 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2013 הוא 2.02
19/04/2013 2.019 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2013 הוא 2.019
20/04/2013 2.012 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2013 הוא 2.012
21/04/2013 2.012 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2013 הוא 2.012
22/04/2013 2.012 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2013 הוא 2.012
23/04/2013 2.005 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2013 הוא 2.005
24/04/2013 2.005 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2013 הוא 2.005
25/04/2013 2.004 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2013 הוא 2.004
26/04/2013 2.001 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2013 הוא 2.001
27/04/2013 2.001 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2013 הוא 2.001
28/04/2013 2.001 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2013 הוא 2.001
29/04/2013 2.001 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2013 הוא 2.001
30/04/2013 1.997 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2013 הוא 1.997
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2013 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2013

תגובות הגולשים