OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2013 (05/2013)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2013 (05/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2013 1.991 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2013 הוא 1.991
02/05/2013 1.991 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2013 הוא 1.991
03/05/2013 1.982 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2013 הוא 1.982
04/05/2013 1.987 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2013 הוא 1.987
05/05/2013 1.987 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2013 הוא 1.987
06/05/2013 1.987 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2013 הוא 1.987
07/05/2013 1.98 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2013 הוא 1.98
08/05/2013 1.983 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2013 הוא 1.983
09/05/2013 1.979 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2013 הוא 1.979
10/05/2013 1.979 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2013 הוא 1.979
11/05/2013 1.984 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2013 הוא 1.984
12/05/2013 1.984 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2013 הוא 1.984
13/05/2013 1.984 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2013 הוא 1.984
14/05/2013 2.01 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2013 הוא 2.01
15/05/2013 2.012 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2013 הוא 2.012
16/05/2013 1.992 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2013 הוא 1.992
17/05/2013 1.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2013 הוא 1.993
18/05/2013 1.983 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2013 הוא 1.983
19/05/2013 1.983 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2013 הוא 1.983
20/05/2013 1.983 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2013 הוא 1.983
21/05/2013 1.984 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2013 הוא 1.984
22/05/2013 2.007 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2013 הוא 2.007
23/05/2013 1.998 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2013 הוא 1.998
24/05/2013 2.00 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2013 הוא 2.00
25/05/2013 1.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2013 הוא 1.999
26/05/2013 1.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2013 הוא 1.999
27/05/2013 1.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2013 הוא 1.999
28/05/2013 2.006 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2013 הוא 2.006
29/05/2013 1.984 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2013 הוא 1.984
30/05/2013 1.969 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2013 הוא 1.969
31/05/2013 1.964 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2013 הוא 1.964
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2013 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2013

תגובות הגולשים