OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2013 (12/2013)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2013 (12/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2013 1.737 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2013 הוא 1.737
02/12/2013 1.737 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2013 הוא 1.737
03/12/2013 1.728 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2013 הוא 1.728
04/12/2013 1.722 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2013 הוא 1.722
05/12/2013 1.725 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2013 הוא 1.725
06/12/2013 1.719 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2013 הוא 1.719
07/12/2013 1.724 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2013 הוא 1.724
08/12/2013 1.724 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2013 הוא 1.724
09/12/2013 1.724 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2013 הוא 1.724
10/12/2013 1.722 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2013 הוא 1.722
11/12/2013 1.722 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2013 הוא 1.722
12/12/2013 1.719 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2013 הוא 1.719
13/12/2013 1.717 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2013 הוא 1.717
14/12/2013 1.726 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2013 הוא 1.726
15/12/2013 1.726 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2013 הוא 1.726
16/12/2013 1.726 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2013 הוא 1.726
17/12/2013 1.721 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2013 הוא 1.721
18/12/2013 1.714 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2013 הוא 1.714
19/12/2013 1.696 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2013 הוא 1.696
20/12/2013 1.68 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2013 הוא 1.68
21/12/2013 1.674 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2013 הוא 1.674
22/12/2013 1.674 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2013 הוא 1.674
23/12/2013 1.674 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2013 הוא 1.674
24/12/2013 1.673 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2013 הוא 1.673
25/12/2013 1.61 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2013 הוא 1.61
26/12/2013 1.61 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2013 הוא 1.61
27/12/2013 1.61 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2013 הוא 1.61
28/12/2013 1.634 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2013 הוא 1.634
29/12/2013 1.634 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2013 הוא 1.634
30/12/2013 1.634 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2013 הוא 1.634
31/12/2013 1.617 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2013 הוא 1.617
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2014 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2013

תגובות הגולשים