OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 1.557 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2014 הוא 1.557
02/02/2014 1.557 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2014 הוא 1.557
03/02/2014 1.557 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2014 הוא 1.557
04/02/2014 1.57 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2014 הוא 1.57
05/02/2014 1.58 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2014 הוא 1.58
06/02/2014 1.593 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2014 הוא 1.593
07/02/2014 1.591 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2014 הוא 1.591
08/02/2014 1.588 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2014 הוא 1.588
09/02/2014 1.588 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2014 הוא 1.588
10/02/2014 1.588 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2014 הוא 1.588
11/02/2014 1.599 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2014 הוא 1.599
12/02/2014 1.606 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2014 הוא 1.606
13/02/2014 1.591 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2014 הוא 1.591
14/02/2014 1.606 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2014 הוא 1.606
15/02/2014 1.611 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2014 הוא 1.611
16/02/2014 1.611 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2014 הוא 1.611
17/02/2014 1.611 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2014 הוא 1.611
18/02/2014 1.611 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2014 הוא 1.611
19/02/2014 1.602 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2014 הוא 1.602
20/02/2014 1.591 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2014 הוא 1.591
21/02/2014 1.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2014 הוא 1.597
22/02/2014 1.607 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2014 הוא 1.607
23/02/2014 1.607 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2014 הוא 1.607
24/02/2014 1.607 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2014 הוא 1.607
25/02/2014 1.594 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2014 הוא 1.594
26/02/2014 1.585 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2014 הוא 1.585
27/02/2014 1.581 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2014 הוא 1.581
28/02/2014 1.578 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2014 הוא 1.578
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2014 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2014

תגובות הגולשים