OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 1.643 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2014 הוא 1.643
02/05/2014 1.643 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2014 הוא 1.643
03/05/2014 1.647 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2014 הוא 1.647
04/05/2014 1.647 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2014 הוא 1.647
05/05/2014 1.647 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2014 הוא 1.647
06/05/2014 1.647 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2014 הוא 1.647
07/05/2014 1.649 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2014 הוא 1.649
08/05/2014 1.66 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2014 הוא 1.66
09/05/2014 1.661 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2014 הוא 1.661
10/05/2014 1.662 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2014 הוא 1.662
11/05/2014 1.662 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2014 הוא 1.662
12/05/2014 1.662 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2014 הוא 1.662
13/05/2014 1.669 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2014 הוא 1.669
14/05/2014 1.663 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2014 הוא 1.663
15/05/2014 1.658 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2014 הוא 1.658
16/05/2014 1.648 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2014 הוא 1.648
17/05/2014 1.646 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2014 הוא 1.646
18/05/2014 1.646 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2014 הוא 1.646
19/05/2014 1.646 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2014 הוא 1.646
20/05/2014 1.642 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2014 הוא 1.642
21/05/2014 1.656 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2014 הוא 1.656
22/05/2014 1.661 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2014 הוא 1.661
23/05/2014 1.669 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2014 הוא 1.669
24/05/2014 1.672 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2014 הוא 1.672
25/05/2014 1.672 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2014 הוא 1.672
26/05/2014 1.672 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2014 הוא 1.672
27/05/2014 1.656 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2014 הוא 1.656
28/05/2014 1.659 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2014 הוא 1.659
29/05/2014 1.661 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2014 הוא 1.661
30/05/2014 1.658 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2014 הוא 1.658
31/05/2014 1.658 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2014 הוא 1.658
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2014 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2014

תגובות הגולשים