OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 1.629 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2015 הוא 1.629
02/02/2015 1.629 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2015 הוא 1.629
03/02/2015 1.628 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2015 הוא 1.628
04/02/2015 1.599 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2015 הוא 1.599
05/02/2015 1.585 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2015 הוא 1.585
06/02/2015 1.589 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2015 הוא 1.589
07/02/2015 1.56 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2015 הוא 1.56
08/02/2015 1.56 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2015 הוא 1.56
09/02/2015 1.56 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2015 הוא 1.56
10/02/2015 1.555 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2015 הוא 1.555
11/02/2015 1.543 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2015 הוא 1.543
12/02/2015 1.567 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2015 הוא 1.567
13/02/2015 1.576 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2015 הוא 1.576
14/02/2015 1.58 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2015 הוא 1.58
15/02/2015 1.58 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2015 הוא 1.58
16/02/2015 1.58 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2015 הוא 1.58
17/02/2015 1.58 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2015 הוא 1.58
18/02/2015 1.57 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2015 הוא 1.57
19/02/2015 1.568 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2015 הוא 1.568
20/02/2015 1.57 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2015 הוא 1.57
21/02/2015 1.555 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2015 הוא 1.555
22/02/2015 1.555 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2015 הוא 1.555
23/02/2015 1.555 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2015 הוא 1.555
24/02/2015 1.592 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2015 הוא 1.592
25/02/2015 1.60 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2015 הוא 1.60
26/02/2015 1.586 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2015 הוא 1.586
27/02/2015 1.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2015 הוא 1.584
28/02/2015 1.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2015 הוא 1.584
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2015 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2015

תגובות הגולשים