OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.576 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2020 הוא 0.576
02/02/2020 0.576 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2020 הוא 0.576
03/02/2020 0.576 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2020 הוא 0.576
04/02/2020 0.577 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2020 הוא 0.577
05/02/2020 0.576 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2020 הוא 0.576
06/02/2020 0.573 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2020 הוא 0.573
07/02/2020 0.572 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2020 הוא 0.572
08/02/2020 0.569 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2020 הוא 0.569
09/02/2020 0.569 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2020 הוא 0.569
10/02/2020 0.569 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2020 הוא 0.569
11/02/2020 0.566 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2020 הוא 0.566
12/02/2020 0.566 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2020 הוא 0.566
13/02/2020 0.565 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2020 הוא 0.565
14/02/2020 0.566 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2020 הוא 0.566
15/02/2020 0.567 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2020 הוא 0.567
16/02/2020 0.567 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2020 הוא 0.567
17/02/2020 0.567 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2020 הוא 0.567
18/02/2020 0.564 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2020 הוא 0.564
19/02/2020 0.563 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2020 הוא 0.563
20/02/2020 0.562 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2020 הוא 0.562
21/02/2020 0.559 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2020 הוא 0.559
22/02/2020 0.559 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2020 הוא 0.559
23/02/2020 0.559 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2020 הוא 0.559
24/02/2020 0.559 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2020 הוא 0.559
25/02/2020 0.557 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2020 הוא 0.557
26/02/2020 0.559 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2020 הוא 0.559
27/02/2020 0.558 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2020 הוא 0.558
28/02/2020 0.557 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2020 הוא 0.557
29/02/2020 0.557 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/02/2020 הוא 0.557
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2020 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2020

תגובות הגולשים