OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 0.535 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2020 הוא 0.535
02/04/2020 0.547 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2020 הוא 0.547
03/04/2020 0.543 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2020 הוא 0.543
04/04/2020 0.535 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2020 הוא 0.535
05/04/2020 0.535 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2020 הוא 0.535
06/04/2020 0.535 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2020 הוא 0.535
07/04/2020 0.533 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2020 הוא 0.533
08/04/2020 0.529 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2020 הוא 0.529
09/04/2020 0.531 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2020 הוא 0.531
10/04/2020 0.527 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2020 הוא 0.527
11/04/2020 0.527 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2020 הוא 0.527
12/04/2020 0.527 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2020 הוא 0.527
13/04/2020 0.527 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2020 הוא 0.527
14/04/2020 0.527 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2020 הוא 0.527
15/04/2020 0.525 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2020 הוא 0.525
16/04/2020 0.518 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2020 הוא 0.518
17/04/2020 0.52 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2020 הוא 0.52
18/04/2020 0.516 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2020 הוא 0.516
19/04/2020 0.516 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2020 הוא 0.516
20/04/2020 0.516 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2020 הוא 0.516
21/04/2020 0.509 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2020 הוא 0.509
22/04/2020 0.507 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2020 הוא 0.507
23/04/2020 0.511 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2020 הוא 0.511
24/04/2020 0.504 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2020 הוא 0.504
25/04/2020 0.503 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2020 הוא 0.503
26/04/2020 0.503 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2020 הוא 0.503
27/04/2020 0.503 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2020 הוא 0.503
28/04/2020 0.50 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2020 הוא 0.50
29/04/2020 0.502 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2020 הוא 0.502
30/04/2020 0.501 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2020 הוא 0.501
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2020 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2020

תגובות הגולשים