OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2020 (05/2020)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2020 (05/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2020 0.501 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2020 הוא 0.501
02/05/2020 0.501 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2020 הוא 0.501
03/05/2020 0.501 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2020 הוא 0.501
04/05/2020 0.501 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2020 הוא 0.501
05/05/2020 0.497 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2020 הוא 0.497
06/05/2020 0.491 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2020 הוא 0.491
07/05/2020 0.487 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2020 הוא 0.487
08/05/2020 0.492 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2020 הוא 0.492
09/05/2020 0.497 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2020 הוא 0.497
10/05/2020 0.497 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2020 הוא 0.497
11/05/2020 0.497 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2020 הוא 0.497
12/05/2020 0.501 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2020 הוא 0.501
13/05/2020 0.503 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2020 הוא 0.503
14/05/2020 0.508 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2020 הוא 0.508
15/05/2020 0.511 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2020 הוא 0.511
16/05/2020 0.516 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2020 הוא 0.516
17/05/2020 0.516 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2020 הוא 0.516
18/05/2020 0.516 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2020 הוא 0.516
19/05/2020 0.518 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2020 הוא 0.518
20/05/2020 0.516 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2020 הוא 0.516
21/05/2020 0.517 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2020 הוא 0.517
22/05/2020 0.518 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2020 הוא 0.518
23/05/2020 0.517 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2020 הוא 0.517
24/05/2020 0.517 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2020 הוא 0.517
25/05/2020 0.517 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2020 הוא 0.517
26/05/2020 0.521 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2020 הוא 0.521
27/05/2020 0.517 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2020 הוא 0.517
28/05/2020 0.515 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2020 הוא 0.515
29/05/2020 0.513 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2020 הוא 0.513
30/05/2020 0.513 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2020 הוא 0.513
31/05/2020 0.513 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2020 הוא 0.513
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2020 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2020

תגובות הגולשים