OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש ספטמבר 2020 (09/2020)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בספטמבר 2020 (09/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2020 0.456 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/09/2020 הוא 0.456
02/09/2020 0.456 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/09/2020 הוא 0.456
03/09/2020 0.452 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/09/2020 הוא 0.452
04/09/2020 0.452 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/09/2020 הוא 0.452
05/09/2020 0.453 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/09/2020 הוא 0.453
06/09/2020 0.453 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/09/2020 הוא 0.453
07/09/2020 0.453 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/09/2020 הוא 0.453
08/09/2020 0.453 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/09/2020 הוא 0.453
09/09/2020 0.454 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/09/2020 הוא 0.454
10/09/2020 0.458 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/09/2020 הוא 0.458
11/09/2020 0.463 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/09/2020 הוא 0.463
12/09/2020 0.459 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/09/2020 הוא 0.459
13/09/2020 0.459 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/09/2020 הוא 0.459
14/09/2020 0.459 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/09/2020 הוא 0.459
15/09/2020 0.457 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/09/2020 הוא 0.457
16/09/2020 0.456 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/09/2020 הוא 0.456
17/09/2020 0.454 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/09/2020 הוא 0.454
18/09/2020 0.452 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/09/2020 הוא 0.452
19/09/2020 0.452 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/09/2020 הוא 0.452
20/09/2020 0.452 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/09/2020 הוא 0.452
21/09/2020 0.452 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/09/2020 הוא 0.452
22/09/2020 0.45 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/09/2020 הוא 0.45
23/09/2020 0.449 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/09/2020 הוא 0.449
24/09/2020 0.456 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/09/2020 הוא 0.456
25/09/2020 0.457 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/09/2020 הוא 0.457
26/09/2020 0.457 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/09/2020 הוא 0.457
27/09/2020 0.457 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/09/2020 הוא 0.457
28/09/2020 0.457 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/09/2020 הוא 0.457
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 08/2020

תגובות הגולשים