OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 0.316 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2014 הוא 0.316
02/02/2014 0.316 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2014 הוא 0.316
03/02/2014 0.316 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2014 הוא 0.316
04/02/2014 0.317 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2014 הוא 0.317
05/02/2014 0.319 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2014 הוא 0.319
06/02/2014 0.319 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2014 הוא 0.319
07/02/2014 0.32 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2014 הוא 0.32
08/02/2014 0.317 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2014 הוא 0.317
09/02/2014 0.317 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2014 הוא 0.317
10/02/2014 0.317 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2014 הוא 0.317
11/02/2014 0.32 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2014 הוא 0.32
12/02/2014 0.32 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2014 הוא 0.32
13/02/2014 0.316 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2014 הוא 0.316
14/02/2014 0.32 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2014 הוא 0.32
15/02/2014 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2014 הוא 0.324
16/02/2014 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2014 הוא 0.324
17/02/2014 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2014 הוא 0.324
18/02/2014 0.323 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2014 הוא 0.323
19/02/2014 0.321 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2014 הוא 0.321
20/02/2014 0.317 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2014 הוא 0.317
21/02/2014 0.318 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2014 הוא 0.318
22/02/2014 0.32 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2014 הוא 0.32
23/02/2014 0.32 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2014 הוא 0.32
24/02/2014 0.32 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2014 הוא 0.32
25/02/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2014 הוא 0.328
26/02/2014 0.327 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2014 הוא 0.327
27/02/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2014 הוא 0.326
28/02/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2014 הוא 0.328
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2014 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2014

תגובות הגולשים