OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2014 (04/2014)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2014 (04/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2014 הוא 0.328
02/04/2014 0.327 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2014 הוא 0.327
03/04/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2014 הוא 0.326
04/04/2014 0.327 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2014 הוא 0.327
05/04/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2014 הוא 0.331
06/04/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2014 הוא 0.331
07/04/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2014 הוא 0.331
08/04/2014 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2014 הוא 0.332
09/04/2014 0.334 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2014 הוא 0.334
10/04/2014 0.334 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2014 הוא 0.334
11/04/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2014 הוא 0.331
12/04/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2014 הוא 0.329
13/04/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2014 הוא 0.329
14/04/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2014 הוא 0.329
15/04/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2014 הוא 0.329
16/04/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2014 הוא 0.329
17/04/2014 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2014 הוא 0.33
18/04/2014 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2014 הוא 0.33
19/04/2014 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2014 הוא 0.33
20/04/2014 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2014 הוא 0.33
21/04/2014 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2014 הוא 0.33
22/04/2014 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2014 הוא 0.33
23/04/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2014 הוא 0.329
24/04/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2014 הוא 0.328
25/04/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2014 הוא 0.326
26/04/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2014 הוא 0.328
27/04/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2014 הוא 0.328
28/04/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2014 הוא 0.328
29/04/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2014 הוא 0.328
30/04/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2014 הוא 0.329
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2014 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2014

תגובות הגולשים