OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 0.354 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2014 הוא 0.354
02/12/2014 0.359 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2014 הוא 0.359
03/12/2014 0.358 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2014 הוא 0.358
04/12/2014 0.357 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2014 הוא 0.357
05/12/2014 0.354 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2014 הוא 0.354
06/12/2014 0.347 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2014 הוא 0.347
07/12/2014 0.347 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2014 הוא 0.347
08/12/2014 0.347 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2014 הוא 0.347
09/12/2014 0.343 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2014 הוא 0.343
10/12/2014 0.343 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2014 הוא 0.343
11/12/2014 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2014 הוא 0.34
12/12/2014 0.336 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2014 הוא 0.336
13/12/2014 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2014 הוא 0.337
14/12/2014 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2014 הוא 0.337
15/12/2014 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2014 הוא 0.337
16/12/2014 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2014 הוא 0.337
17/12/2014 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2014 הוא 0.335
18/12/2014 0.342 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2014 הוא 0.342
19/12/2014 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2014 הוא 0.339
20/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2014 הוא 0.338
21/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2014 הוא 0.338
22/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2014 הוא 0.338
23/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2014 הוא 0.338
24/12/2014 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2014 הוא 0.335
25/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2014 הוא 0.338
26/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2014 הוא 0.338
27/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2014 הוא 0.338
28/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2014 הוא 0.338
29/12/2014 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2014 הוא 0.338
30/12/2014 0.336 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2014 הוא 0.336
31/12/2014 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2014 הוא 0.337
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2015 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2014

תגובות הגולשים