OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2015 הוא 0.34
02/02/2015 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2015 הוא 0.34
03/02/2015 0.343 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2015 הוא 0.343
04/02/2015 0.341 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2015 הוא 0.341
05/02/2015 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2015 הוא 0.34
06/02/2015 0.343 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2015 הוא 0.343
07/02/2015 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2015 הוא 0.335
08/02/2015 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2015 הוא 0.335
09/02/2015 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2015 הוא 0.335
10/02/2015 0.333 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2015 הוא 0.333
11/02/2015 0.327 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2015 הוא 0.327
12/02/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2015 הוא 0.33
13/02/2015 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2015 הוא 0.331
14/02/2015 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2015 הוא 0.335
15/02/2015 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2015 הוא 0.335
16/02/2015 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2015 הוא 0.335
17/02/2015 0.333 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2015 הוא 0.333
18/02/2015 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2015 הוא 0.329
19/02/2015 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2015 הוא 0.331
20/02/2015 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2015 הוא 0.332
21/02/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2015 הוא 0.33
22/02/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2015 הוא 0.33
23/02/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2015 הוא 0.33
24/02/2015 0.341 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2015 הוא 0.341
25/02/2015 0.344 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2015 הוא 0.344
26/02/2015 0.345 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2015 הוא 0.345
27/02/2015 0.345 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2015 הוא 0.345
28/02/2015 0.345 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2015 הוא 0.345
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2015 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2015

תגובות הגולשים