OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2015 הוא 0.329
02/04/2015 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2015 הוא 0.329
03/04/2015 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2015 הוא 0.332
04/04/2015 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2015 הוא 0.332
05/04/2015 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2015 הוא 0.332
06/04/2015 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2015 הוא 0.332
07/04/2015 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2015 הוא 0.332
08/04/2015 0.333 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2015 הוא 0.333
09/04/2015 0.333 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2015 הוא 0.333
10/04/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2015 הוא 0.33
11/04/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2015 הוא 0.33
12/04/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2015 הוא 0.33
13/04/2015 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2015 הוא 0.33
14/04/2015 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2015 הוא 0.329
15/04/2015 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2015 הוא 0.329
16/04/2015 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2015 הוא 0.328
17/04/2015 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2015 הוא 0.329
18/04/2015 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2015 הוא 0.326
19/04/2015 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2015 הוא 0.326
20/04/2015 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2015 הוא 0.326
21/04/2015 0.325 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2015 הוא 0.325
22/04/2015 0.327 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2015 הוא 0.327
23/04/2015 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2015 הוא 0.324
24/04/2015 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2015 הוא 0.324
25/04/2015 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2015 הוא 0.324
26/04/2015 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2015 הוא 0.324
27/04/2015 0.324 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2015 הוא 0.324
28/04/2015 0.327 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2015 הוא 0.327
29/04/2015 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2015 הוא 0.326
30/04/2015 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2015 הוא 0.326
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2015 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2015

תגובות הגולשים