OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש ספטמבר 2015 (09/2015)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בספטמבר 2015 (09/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2015 0.294 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/09/2015 הוא 0.294
02/09/2015 0.292 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/09/2015 הוא 0.292
03/09/2015 0.29 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/09/2015 הוא 0.29
04/09/2015 0.288 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/09/2015 הוא 0.288
05/09/2015 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/09/2015 הוא 0.282
06/09/2015 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/09/2015 הוא 0.282
07/09/2015 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/09/2015 הוא 0.282
08/09/2015 0.283 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/09/2015 הוא 0.283
09/09/2015 0.284 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/09/2015 הוא 0.284
10/09/2015 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/09/2015 הוא 0.282
11/09/2015 0.283 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/09/2015 הוא 0.283
12/09/2015 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/09/2015 הוא 0.291
13/09/2015 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/09/2015 הוא 0.291
14/09/2015 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/09/2015 הוא 0.291
15/09/2015 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/09/2015 הוא 0.291
16/09/2015 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/09/2015 הוא 0.291
17/09/2015 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/09/2015 הוא 0.289
18/09/2015 0.293 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/09/2015 הוא 0.293
19/09/2015 0.294 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/09/2015 הוא 0.294
20/09/2015 0.294 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/09/2015 הוא 0.294
21/09/2015 0.294 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/09/2015 הוא 0.294
22/09/2015 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/09/2015 הוא 0.282
23/09/2015 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/09/2015 הוא 0.282
24/09/2015 0.282 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/09/2015 הוא 0.282
25/09/2015 0.285 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/09/2015 הוא 0.285
26/09/2015 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/09/2015 הוא 0.28
27/09/2015 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/09/2015 הוא 0.28
28/09/2015 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/09/2015 הוא 0.28
29/09/2015 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/09/2015 הוא 0.28
30/09/2015 0.284 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/09/2015 הוא 0.284
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 10/2015 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 08/2015

תגובות הגולשים