OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.269 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2015 הוא 0.269
02/12/2015 0.271 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2015 הוא 0.271
03/12/2015 0.271 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2015 הוא 0.271
04/12/2015 0.268 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2015 הוא 0.268
05/12/2015 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2015 הוא 0.266
06/12/2015 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2015 הוא 0.266
07/12/2015 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2015 הוא 0.266
08/12/2015 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2015 הוא 0.265
09/12/2015 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2015 הוא 0.267
10/12/2015 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2015 הוא 0.254
11/12/2015 0.251 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2015 הוא 0.251
12/12/2015 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2015 הוא 0.255
13/12/2015 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2015 הוא 0.255
14/12/2015 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2015 הוא 0.255
15/12/2015 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2015 הוא 0.258
16/12/2015 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2015 הוא 0.258
17/12/2015 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2015 הוא 0.26
18/12/2015 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2015 הוא 0.258
19/12/2015 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2015 הוא 0.259
20/12/2015 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2015 הוא 0.259
21/12/2015 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2015 הוא 0.259
22/12/2015 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2015 הוא 0.258
23/12/2015 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2015 הוא 0.256
24/12/2015 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2015 הוא 0.256
25/12/2015 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2015 הוא 0.255
26/12/2015 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2015 הוא 0.255
27/12/2015 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2015 הוא 0.255
28/12/2015 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2015 הוא 0.255
29/12/2015 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2015 הוא 0.254
30/12/2015 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2015 הוא 0.253
31/12/2015 0.251 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2015 הוא 0.251
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2016 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2015

תגובות הגולשים