OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2016 הוא 0.247
02/02/2016 0.245 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2016 הוא 0.245
03/02/2016 0.245 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2016 הוא 0.245
04/02/2016 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2016 הוא 0.247
05/02/2016 0.245 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2016 הוא 0.245
06/02/2016 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2016 הוא 0.24
07/02/2016 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2016 הוא 0.24
08/02/2016 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2016 הוא 0.24
09/02/2016 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2016 הוא 0.24
10/02/2016 0.245 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2016 הוא 0.245
11/02/2016 0.246 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2016 הוא 0.246
12/02/2016 0.246 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2016 הוא 0.246
13/02/2016 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2016 הוא 0.247
14/02/2016 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2016 הוא 0.247
15/02/2016 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2016 הוא 0.247
16/02/2016 0.248 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2016 הוא 0.248
17/02/2016 0.249 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2016 הוא 0.249
18/02/2016 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2016 הוא 0.253
19/02/2016 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2016 הוא 0.254
20/02/2016 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2016 הוא 0.256
21/02/2016 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2016 הוא 0.256
22/02/2016 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2016 הוא 0.256
23/02/2016 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2016 הוא 0.259
24/02/2016 0.253 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2016 הוא 0.253
25/02/2016 0.251 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2016 הוא 0.251
26/02/2016 0.25 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2016 הוא 0.25
27/02/2016 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2016 הוא 0.244
28/02/2016 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2016 הוא 0.244
29/02/2016 0.244 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/02/2016 הוא 0.244
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2016 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2016

תגובות הגולשים