OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2016 הוא 0.258
02/04/2016 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2016 הוא 0.257
03/04/2016 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2016 הוא 0.257
04/04/2016 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2016 הוא 0.257
05/04/2016 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2016 הוא 0.254
06/04/2016 0.25 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2016 הוא 0.25
07/04/2016 0.249 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2016 הוא 0.249
08/04/2016 0.251 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2016 הוא 0.251
09/04/2016 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2016 הוא 0.256
10/04/2016 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2016 הוא 0.256
11/04/2016 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2016 הוא 0.256
12/04/2016 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2016 הוא 0.257
13/04/2016 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2016 הוא 0.256
14/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2016 הוא 0.261
15/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2016 הוא 0.261
16/04/2016 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2016 הוא 0.258
17/04/2016 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2016 הוא 0.258
18/04/2016 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2016 הוא 0.258
19/04/2016 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2016 הוא 0.264
20/04/2016 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2016 הוא 0.265
21/04/2016 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2016 הוא 0.264
22/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2016 הוא 0.261
23/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2016 הוא 0.261
24/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2016 הוא 0.261
25/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2016 הוא 0.261
26/04/2016 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2016 הוא 0.26
27/04/2016 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2016 הוא 0.262
28/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2016 הוא 0.261
29/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2016 הוא 0.261
30/04/2016 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2016 הוא 0.261
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2016 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2016

תגובות הגולשים