OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/09/2016 הוא 0.257
02/09/2016 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/09/2016 הוא 0.257
03/09/2016 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/09/2016 הוא 0.263
04/09/2016 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/09/2016 הוא 0.263
05/09/2016 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/09/2016 הוא 0.263
06/09/2016 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/09/2016 הוא 0.266
07/09/2016 0.268 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/09/2016 הוא 0.268
08/09/2016 0.27 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/09/2016 הוא 0.27
09/09/2016 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/09/2016 הוא 0.263
10/09/2016 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/09/2016 הוא 0.26
11/09/2016 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/09/2016 הוא 0.26
12/09/2016 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/09/2016 הוא 0.26
13/09/2016 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/09/2016 הוא 0.264
14/09/2016 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/09/2016 הוא 0.264
15/09/2016 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/09/2016 הוא 0.265
16/09/2016 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/09/2016 הוא 0.267
17/09/2016 0.27 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/09/2016 הוא 0.27
18/09/2016 0.27 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/09/2016 הוא 0.27
19/09/2016 0.27 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/09/2016 הוא 0.27
20/09/2016 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/09/2016 הוא 0.272
21/09/2016 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/09/2016 הוא 0.276
22/09/2016 0.28 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/09/2016 הוא 0.28
23/09/2016 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/09/2016 הוא 0.276
24/09/2016 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/09/2016 הוא 0.275
25/09/2016 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/09/2016 הוא 0.275
26/09/2016 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/09/2016 הוא 0.275
27/09/2016 0.277 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/09/2016 הוא 0.277
28/09/2016 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/09/2016 הוא 0.276
29/09/2016 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/09/2016 הוא 0.272
30/09/2016 0.268 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/09/2016 הוא 0.268
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 10/2016 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 08/2016

תגובות הגולשים