OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש ספטמבר 2017 (09/2017)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בספטמבר 2017 (09/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2017 0.277 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/09/2017 הוא 0.277
02/09/2017 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/09/2017 הוא 0.276
03/09/2017 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/09/2017 הוא 0.276
04/09/2017 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/09/2017 הוא 0.276
05/09/2017 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/09/2017 הוא 0.276
06/09/2017 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/09/2017 הוא 0.276
07/09/2017 0.275 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/09/2017 הוא 0.275
08/09/2017 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/09/2017 הוא 0.273
09/09/2017 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/09/2017 הוא 0.273
10/09/2017 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/09/2017 הוא 0.273
11/09/2017 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/09/2017 הוא 0.273
12/09/2017 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/09/2017 הוא 0.273
13/09/2017 0.27 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/09/2017 הוא 0.27
14/09/2017 0.269 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/09/2017 הוא 0.269
15/09/2017 0.268 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/09/2017 הוא 0.268
16/09/2017 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/09/2017 הוא 0.267
17/09/2017 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/09/2017 הוא 0.267
18/09/2017 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/09/2017 הוא 0.267
19/09/2017 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/09/2017 הוא 0.264
20/09/2017 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/09/2017 הוא 0.265
21/09/2017 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/09/2017 הוא 0.265
22/09/2017 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/09/2017 הוא 0.265
23/09/2017 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/09/2017 הוא 0.265
24/09/2017 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/09/2017 הוא 0.265
25/09/2017 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/09/2017 הוא 0.265
26/09/2017 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/09/2017 הוא 0.264
27/09/2017 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/09/2017 הוא 0.262
28/09/2017 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/09/2017 הוא 0.26
29/09/2017 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/09/2017 הוא 0.26
30/09/2017 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/09/2017 הוא 0.26
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 10/2017 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 08/2017

תגובות הגולשים