OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2017 הוא 0.254
02/12/2017 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2017 הוא 0.255
03/12/2017 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2017 הוא 0.255
04/12/2017 0.255 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2017 הוא 0.255
05/12/2017 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2017 הוא 0.259
06/12/2017 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2017 הוא 0.259
07/12/2017 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2017 הוא 0.259
08/12/2017 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2017 הוא 0.258
09/12/2017 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2017 הוא 0.258
10/12/2017 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2017 הוא 0.258
11/12/2017 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2017 הוא 0.258
12/12/2017 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2017 הוא 0.26
13/12/2017 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2017 הוא 0.26
14/12/2017 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2017 הוא 0.262
15/12/2017 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2017 הוא 0.262
16/12/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2017 הוא 0.274
17/12/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2017 הוא 0.274
18/12/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2017 הוא 0.274
19/12/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2017 הוא 0.274
20/12/2017 0.276 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2017 הוא 0.276
21/12/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2017 הוא 0.274
22/12/2017 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2017 הוא 0.274
23/12/2017 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2017 הוא 0.278
24/12/2017 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2017 הוא 0.278
25/12/2017 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2017 הוא 0.278
26/12/2017 0.278 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2017 הוא 0.278
27/12/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2017 הוא 0.281
28/12/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2017 הוא 0.281
29/12/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2017 הוא 0.281
30/12/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2017 הוא 0.281
31/12/2017 0.281 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2017 הוא 0.281
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2018 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2017

תגובות הגולשים