OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 0.287 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2018 הוא 0.287
02/02/2018 0.286 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2018 הוא 0.286
03/02/2018 0.286 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2018 הוא 0.286
04/02/2018 0.286 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2018 הוא 0.286
05/02/2018 0.286 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2018 הוא 0.286
06/02/2018 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2018 הוא 0.289
07/02/2018 0.292 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2018 הוא 0.292
08/02/2018 0.289 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2018 הוא 0.289
09/02/2018 0.291 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2018 הוא 0.291
10/02/2018 0.295 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2018 הוא 0.295
11/02/2018 0.295 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2018 הוא 0.295
12/02/2018 0.295 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2018 הוא 0.295
13/02/2018 0.296 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2018 הוא 0.296
14/02/2018 0.299 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2018 הוא 0.299
15/02/2018 0.302 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2018 הוא 0.302
16/02/2018 0.305 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2018 הוא 0.305
17/02/2018 0.302 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2018 הוא 0.302
18/02/2018 0.302 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2018 הוא 0.302
19/02/2018 0.302 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2018 הוא 0.302
20/02/2018 0.298 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2018 הוא 0.298
21/02/2018 0.299 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2018 הוא 0.299
22/02/2018 0.298 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2018 הוא 0.298
23/02/2018 0.301 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2018 הוא 0.301
24/02/2018 0.302 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2018 הוא 0.302
25/02/2018 0.302 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2018 הוא 0.302
26/02/2018 0.302 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2018 הוא 0.302
27/02/2018 0.299 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2018 הוא 0.299
28/02/2018 0.297 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2018 הוא 0.297
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2018 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2018

תגובות הגולשים