OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש ספטמבר 2018 (09/2018)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בספטמבר 2018 (09/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2018 0.243 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/09/2018 הוא 0.243
02/09/2018 0.243 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/09/2018 הוא 0.243
03/09/2018 0.243 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/09/2018 הוא 0.243
04/09/2018 0.239 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/09/2018 הוא 0.239
05/09/2018 0.234 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/09/2018 הוא 0.234
06/09/2018 0.234 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/09/2018 הוא 0.234
07/09/2018 0.235 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/09/2018 הוא 0.235
08/09/2018 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/09/2018 הוא 0.238
09/09/2018 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/09/2018 הוא 0.238
10/09/2018 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/09/2018 הוא 0.238
11/09/2018 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/09/2018 הוא 0.238
12/09/2018 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/09/2018 הוא 0.238
13/09/2018 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/09/2018 הוא 0.242
14/09/2018 0.241 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/09/2018 הוא 0.241
15/09/2018 0.239 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/09/2018 הוא 0.239
16/09/2018 0.239 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/09/2018 הוא 0.239
17/09/2018 0.239 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/09/2018 הוא 0.239
18/09/2018 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/09/2018 הוא 0.247
19/09/2018 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/09/2018 הוא 0.247
20/09/2018 0.247 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/09/2018 הוא 0.247
21/09/2018 0.251 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/09/2018 הוא 0.251
22/09/2018 0.249 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/09/2018 הוא 0.249
23/09/2018 0.249 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/09/2018 הוא 0.249
24/09/2018 0.249 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/09/2018 הוא 0.249
25/09/2018 0.249 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/09/2018 הוא 0.249
26/09/2018 0.25 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/09/2018 הוא 0.25
27/09/2018 0.254 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/09/2018 הוא 0.254
28/09/2018 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/09/2018 הוא 0.256
29/09/2018 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/09/2018 הוא 0.256
30/09/2018 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/09/2018 הוא 0.256
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 10/2018 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 08/2018

תגובות הגולשים