OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2018 הוא 0.272
02/12/2018 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2018 הוא 0.272
03/12/2018 0.272 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2018 הוא 0.272
04/12/2018 0.274 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2018 הוא 0.274
05/12/2018 0.271 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2018 הוא 0.271
06/12/2018 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2018 הוא 0.266
07/12/2018 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2018 הוא 0.265
08/12/2018 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2018 הוא 0.262
09/12/2018 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2018 הוא 0.262
10/12/2018 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2018 הוא 0.262
11/12/2018 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2018 הוא 0.263
12/12/2018 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2018 הוא 0.262
13/12/2018 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2018 הוא 0.265
14/12/2018 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2018 הוא 0.262
15/12/2018 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2018 הוא 0.263
16/12/2018 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2018 הוא 0.263
17/12/2018 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2018 הוא 0.263
18/12/2018 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2018 הוא 0.263
19/12/2018 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2018 הוא 0.263
20/12/2018 0.264 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2018 הוא 0.264
21/12/2018 0.263 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2018 הוא 0.263
22/12/2018 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2018 הוא 0.26
23/12/2018 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2018 הוא 0.26
24/12/2018 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2018 הוא 0.26
25/12/2018 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2018 הוא 0.258
26/12/2018 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2018 הוא 0.258
27/12/2018 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2018 הוא 0.261
28/12/2018 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2018 הוא 0.261
29/12/2018 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2018 הוא 0.261
30/12/2018 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2018 הוא 0.261
31/12/2018 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2018 הוא 0.261
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2019 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2018

תגובות הגולשים