OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.273 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2019 הוא 0.273
02/02/2019 0.271 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2019 הוא 0.271
03/02/2019 0.271 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2019 הוא 0.271
04/02/2019 0.271 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2019 הוא 0.271
05/02/2019 0.271 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2019 הוא 0.271
06/02/2019 0.269 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2019 הוא 0.269
07/02/2019 0.266 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2019 הוא 0.266
08/02/2019 0.267 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2019 הוא 0.267
09/02/2019 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2019 הוא 0.265
10/02/2019 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2019 הוא 0.265
11/02/2019 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2019 הוא 0.265
12/02/2019 0.265 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2019 הוא 0.265
13/02/2019 0.262 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2019 הוא 0.262
14/02/2019 0.259 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2019 הוא 0.259
15/02/2019 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2019 הוא 0.258
16/02/2019 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2019 הוא 0.257
17/02/2019 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2019 הוא 0.257
18/02/2019 0.257 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2019 הוא 0.257
19/02/2019 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2019 הוא 0.256
20/02/2019 0.256 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2019 הוא 0.256
21/02/2019 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2019 הוא 0.26
22/02/2019 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2019 הוא 0.258
23/02/2019 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2019 הוא 0.26
24/02/2019 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2019 הוא 0.26
25/02/2019 0.26 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2019 הוא 0.26
26/02/2019 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2019 הוא 0.261
27/02/2019 0.261 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2019 הוא 0.261
28/02/2019 0.258 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2019 הוא 0.258
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2019 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2019

תגובות הגולשים