OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש ספטמבר 2019 (09/2019)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בספטמבר 2019 (09/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2019 0.232 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/09/2019 הוא 0.232
02/09/2019 0.232 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/09/2019 הוא 0.232
03/09/2019 0.234 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/09/2019 הוא 0.234
04/09/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/09/2019 הוא 0.237
05/09/2019 0.237 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/09/2019 הוא 0.237
06/09/2019 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/09/2019 הוא 0.238
07/09/2019 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/09/2019 הוא 0.24
08/09/2019 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/09/2019 הוא 0.24
09/09/2019 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/09/2019 הוא 0.24
10/09/2019 0.241 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/09/2019 הוא 0.241
11/09/2019 0.241 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/09/2019 הוא 0.241
12/09/2019 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/09/2019 הוא 0.242
13/09/2019 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/09/2019 הוא 0.242
14/09/2019 0.241 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/09/2019 הוא 0.241
15/09/2019 0.241 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/09/2019 הוא 0.241
16/09/2019 0.241 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/09/2019 הוא 0.241
17/09/2019 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/09/2019 הוא 0.242
18/09/2019 0.242 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/09/2019 הוא 0.242
19/09/2019 0.24 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/09/2019 הוא 0.24
20/09/2019 0.238 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/09/2019 הוא 0.238
21/09/2019 0.236 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/09/2019 הוא 0.236
22/09/2019 0.236 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/09/2019 הוא 0.236
23/09/2019 0.236 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/09/2019 הוא 0.236
24/09/2019 0.236 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/09/2019 הוא 0.236
25/09/2019 0.233 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/09/2019 הוא 0.233
26/09/2019 0.235 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/09/2019 הוא 0.235
27/09/2019 0.231 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/09/2019 הוא 0.231
28/09/2019 0.231 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/09/2019 הוא 0.231
29/09/2019 0.231 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/09/2019 הוא 0.231
30/09/2019 0.231 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/09/2019 הוא 0.231
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 10/2019 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 08/2019

תגובות הגולשים