OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.232 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2020 הוא 0.232
02/02/2020 0.232 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2020 הוא 0.232
03/02/2020 0.232 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2020 הוא 0.232
04/02/2020 0.233 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2020 הוא 0.233
05/02/2020 0.235 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2020 הוא 0.235
06/02/2020 0.232 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2020 הוא 0.232
07/02/2020 0.229 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2020 הוא 0.229
08/02/2020 0.228 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2020 הוא 0.228
09/02/2020 0.228 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2020 הוא 0.228
10/02/2020 0.228 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2020 הוא 0.228
11/02/2020 0.23 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2020 הוא 0.23
12/02/2020 0.232 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2020 הוא 0.232
13/02/2020 0.23 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2020 הוא 0.23
14/02/2020 0.231 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2020 הוא 0.231
15/02/2020 0.23 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2020 הוא 0.23
16/02/2020 0.23 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2020 הוא 0.23
17/02/2020 0.23 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2020 הוא 0.23
18/02/2020 0.227 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2020 הוא 0.227
19/02/2020 0.229 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2020 הוא 0.229
20/02/2020 0.228 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2020 הוא 0.228
21/02/2020 0.227 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2020 הוא 0.227
22/02/2020 0.227 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2020 הוא 0.227
23/02/2020 0.227 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2020 הוא 0.227
24/02/2020 0.227 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2020 הוא 0.227
25/02/2020 0.226 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2020 הוא 0.226
26/02/2020 0.228 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2020 הוא 0.228
27/02/2020 0.224 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2020 הוא 0.224
28/02/2020 0.222 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2020 הוא 0.222
29/02/2020 0.222 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/02/2020 הוא 0.222
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2020 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2020

תגובות הגולשים