OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 0.198 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2020 הוא 0.198
02/04/2020 0.198 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2020 הוא 0.198
03/04/2020 0.194 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2020 הוא 0.194
04/04/2020 0.192 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2020 הוא 0.192
05/04/2020 0.192 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2020 הוא 0.192
06/04/2020 0.192 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2020 הוא 0.192
07/04/2020 0.196 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2020 הוא 0.196
08/04/2020 0.199 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2020 הוא 0.199
09/04/2020 0.199 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2020 הוא 0.199
10/04/2020 0.199 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2020 הוא 0.199
11/04/2020 0.199 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2020 הוא 0.199
12/04/2020 0.199 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2020 הוא 0.199
13/04/2020 0.199 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2020 הוא 0.199
14/04/2020 0.199 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2020 הוא 0.199
15/04/2020 0.193 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2020 הוא 0.193
16/04/2020 0.193 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2020 הוא 0.193
17/04/2020 0.191 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2020 הוא 0.191
18/04/2020 0.19 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2020 הוא 0.19
19/04/2020 0.19 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2020 הוא 0.19
20/04/2020 0.19 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2020 הוא 0.19
21/04/2020 0.187 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2020 הוא 0.187
22/04/2020 0.188 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2020 הוא 0.188
23/04/2020 0.186 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2020 הוא 0.186
24/04/2020 0.184 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2020 הוא 0.184
25/04/2020 0.187 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2020 הוא 0.187
26/04/2020 0.187 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2020 הוא 0.187
27/04/2020 0.187 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2020 הוא 0.187
28/04/2020 0.186 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2020 הוא 0.186
29/04/2020 0.194 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2020 הוא 0.194
30/04/2020 0.194 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2020 הוא 0.194
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2020 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2020

תגובות הגולשים