OFFICEGUY

מחשבון הצמדה למדד המחירים לצרכן

לשימושכם, מחשבון מדד המחירים לצרכן.
לחישוב הצמדה למדד, יש להזין את הסכום להצמדה ואת התאריכים לחישוב. ניתן לבחור גם את המדד הרצוי (בברירת המחדל - מדד המחירים הכללי לצרכן).
חישוב
לתשומת הלב:
  • בכל חודש ב-15 בחודש מתפרסם מדד המחירים של החודש הקודם.
    כלומר כדוגמה, בדיקה של מה הסכום של המדד בתאריך ה-16 ביולי עד לתאריך ה-15 באוגוסט, תיוחס למדד חודש יוני (שבעצם פורסם ב-15 ביולי).
  • מחשבון זה ניתן לשימוש ללא עלות.

צריכים לחייב לקוחות עם הצמדה אוטומטית למדד המחירים? מערכת הוראות הקבע של OfficeGuy, יכולה לעשות הכל אוטומטית בשבילכם. לחצו כאן לפרטים נוספים.