OFFICEGUY

מחירי כל האפליקציות במערכת OfficeGuy

10 מסמכים בחודש חינם
20 מסמכים בחודש ב-15 ₪
עד 10 הפקדות בחודש ב-15 ₪
10 חיובים בחודש חינם
10 חיובים בחודש ב-20 ₪
10 מנויים פעילים חינם
10 מנויים פעילים חינם
20 דפי פקס בחודש ב-10 ₪
אחסון 100 כרטיסים חינם
אחסון 10,000 דיווחים ב-30 ₪
אחסון 10,000 דיווחים ב-30 ₪
אחסון 50 משימות חינם
500 מסרים בחודש ב-25 ₪
כרגע במבצע - כנסו לפרטים
5 דפי נחיתה ב-25 ₪
500 ₪ לחודש
25 ₪ לחודש
5 טריגרים ב-100 ₪ לחודש
50 ₪ לחודש
10,000 רשומות ב-100 ₪
לנוחיותכם, ניתן לחשב מחירים בצורה המותאמת אליכם כמו כפפה ליד במחשבון הבא, יש להזין כמויות לפי הצרכים הספציפיים שלכם.
מסמכים בחודש
תמיכה בניהול הוצאות
חיובי אשראי/הו"ק/פייפל בחודש
תמיכה בחנות וירטואלית ודפי תשלום
מנויים פעילים בבילינג
מסרים לשליחה בחודש
מסרונים לשליחה בחודש
משתמשים
חינם למצטרפים עכשיו!
תמיכה בניהול שיקים/מזומנים
תמיכה בניהול מלאי
קבלת תשלומים באמצעות פייפל בחנות
ניהול יומן
כמות כרטיסים לאחסון ב-CRM
כמות זמני עבודה לאחסון
כמות דיווחי שעות לאחסון
כמות משימות לאחסון
שליחת פקסים בחודש
דפי נחיתה
משתמשי אפליקציה בלבד

פירוט כל מחירי המערכת

אפליקציה הערות הגבלות מחיר
ניהול חשבונות הנפקת חשבונית, קבלה, דרישת תשלום, רשימת לקוחות ועוד 10 מסמכים בחודש חינם!
100 מסמכים נוספים בחודש 15 ₪ / חודש
500 מסמכים נוספים בחודש 60 ₪ / חודש
2,500 מסמכים נוספים בחודש 240 ₪ / חודש
ניהול הוצאות סריקת הוצאות ותיעודן באופן ידני 10 מסמכים בחודש, 500MB אחסון 15 ₪ / חודש
1GB אחסון 25 ₪ / חודש
ניהול שיקים ומזומנים מעקב אחרי סטטוס שיקים ומזומנים, נכנסים ויוצאים 10 מסמכים בחודש 15 ₪ / חודש
ניהול מלאי 10 מסמכים בחודש 15 ₪ / חודש
סליקת אשראי קבלת תשלום מכרטיסי אשראי + שמירת כרטיס מוצפנת 10 חיובים בחודש חינם / הקמה בלבד!
100 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 50 ₪ / חודש
500 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 200 ₪ / חודש
2,500 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 800 ₪ / חודש
הוראות קבע קבלת תשלום בהרשאה לחיוב חשבון, יצירה ושידור קובץ מס"ב 10 חיובים בחודש הקמה בלבד!
בילינג יצירת חיוב אוטומטי באשראי או הו"ק, דרישת תשלום מחזורי 10 מנויים בחודש חינם!
100 מנויים פעילים נוספים (כולל חיובים ומסמכים) 100 ₪ / חודש
500 מנויים פעילים נוספים (כולל חיובים ומסמכים) 400 ₪ / חודש
2,500 מנויים פעילים נוספים (כולל חיובים ומסמכים) 1,600 ₪ / חודש
חנות וירטואלית ממשק תשלום עצמאי ללקוח/ה, דף תשלום ודף לבחירת אפשרויות תשלום ללא הגבלה 20 ₪ / חודש
הפצת מסרים שליחת ניוזלטר מעוצב, מעקב אחרי לחיצות ופתיחות עד 500 מסרים בחודש 25 ₪ / חודש
500 מסרים נוספים בחודש 5 ₪ / חודש
5,000 מסרים נוספים בחודש 25 ₪ / חודש
50,000 מסרים נוספים בחודש 125 ₪ / חודש
הפצת מסרונים שליחת מסרונים (סמס) לתפוצה קטנה או גדולה לא כולל מסרונים 25 ₪ / חודש
500 מסרונים 60 ₪ / חד פעמי
2,500 מסרונים 180 ₪ / חד פעמי
12,500 מסרונים 540 ₪ / חד פעמי
62,500 מסרונים 1,620 ₪ / חד פעמי
CRM תשתית לניהול כל סוג של מידע. דברו איתנו לעזרה בהתאמה אליכם. 100 כרטיסים, 10MB אחסון חינם!
2,000 כרטיסים, 500MB אחסון 25 ₪ / חודש
10,000 כרטיסים, 1GB אחסון 75 ₪ / חודש
ניהול משימות ניהול משימות לצוות הארגון ולקוחות הארגון עד 50 משימות חינם!
1,000 משימות נוספות 25 ₪ / חודש
10,000 משימות נוספות 100 ₪ / חודש
משתמש/ת נוספ/ת 10 ₪ / חודש
ניהול זמני עבודה ניהול זמנים לטובת חיוב לקוחות עד 10,000 זמני עבודה 30 ₪ / חודש
10,000 זמני עבודה נוספים 10 ₪ / חודש
50,000 זמני עבודה נוספים 30 ₪ / חודש
משתמש/ת נוספ/ת 10 ₪ / חודש
שעון נוכחות ניהול שעון נוכחות לטובת שכר מועסקים עד 10,000 דיווחי נוכחות 30 ₪ / חודש
10,000 דיווחי נוכחות נוספים 10 ₪ / חודש
50,000 דיווחי נוכחות נוספים 30 ₪ / חודש
משתמש/ת נוספ/ת 10 ₪ / חודש
PayPal אפשרות תשלום באמצעות PayPal דרך החנות הוירטואלית ללא הגבלה 10 ₪ / חודש
שליחת פקסים שליחה פקסים ישירות מתוך המערכת עד 20 עמודים בחודש 10 ₪ / חודש
20 עמודים נוספים בחודש 10 ₪ / חודש
150 עמודים נוספים בחודש 30 ₪ / חודש
יומן ניהול יומן העבודה של הארגון שלכם. 25 ₪ / חודש
טריגרים יצירת פעולות אוטומטיות בעקבות שינויים. 5 טריגרים 100 ₪ / חודש
10 טריגרים נוספים 20 ₪ / חודש
התאמות בנקים עד 100 רשומות בנק בחודש 50 ₪ / חודש
100 רשומות בנק נוספות בחודש 50 ₪ / חודש
התאמות אשראי עד 10,000 רשומות התאמות 100 ₪ / חודש
10,000 רשומות התאמות 50 ₪ / חודש
50,000 רשומות התאמות 150 ₪ / חודש
250,000 רשומות התאמות 450 ₪ / חודש
1,250,000 רשומות התאמות 1,350 ₪ / חודש
ספק אשראי נוסף 100 ₪ / חודש
משתמשים נוספים הוספת משתמשים לחשבון הארגון משתמש/ת נוספ/ה 30 ₪ / חודש
10 משתמשים נוספים 250 ₪ / חודש
100 משתמשים נוספים 2,000 ₪ / חודש