OFFICEGUY

מחירי כל האפליקציות במערכת OfficeGuy

10 מסמכים בחודש חינם
20 מסמכים בחודש ב-15 ₪
עד 10 הפקדות בחודש ב-15 ₪
50 ₪ לחודש
10 חיובים בחודש חינם
10 חיובים בחודש ב-20 ₪
10 הוראות קבע חינם
10 הוראות קבע חינם
1,000 תנועות ב-50 ₪
50 ₪ לחודש
50 ₪ לחודש
10,000 רשומות ב-100 ₪
10 הרשאות בחודש ב-50 ₪
10 החזרות בחודש ב-50 ₪
10,000 כרטיסים ב-100 ₪
5 טריגרים ב-100 ₪ לחודש
500 ₪ לחודש
500 הודעות ב-50 ₪
500 מסרים בחודש ב-25 ₪
כרגע במבצע - כנסו לפרטים
אחסון 10,000 דיווחים ב-30 ₪
אחסון 10,000 דיווחים ב-30 ₪
25 ₪ לחודש
אחסון 50 משימות חינם
20 דפי פקס בחודש ב-10 ₪
50 ₪ לחודש
10 עמודים בחודש ב-50 ₪
לנוחיותכם, ניתן לחשב מחירים בצורה המותאמת אליכם כמו כפפה ליד במחשבון הבא, יש להזין כמויות לפי הצרכים הספציפיים שלכם.
מסמכים בחודש
תמיכה בניהול הוצאות
חיובי אשראי/הו"ק/פייפל בחודש
תמיכה בחנות וירטואלית ודפי תשלום
הוראות קבע
מסרים לשליחה בחודש
מסרונים לשליחה בחודש
משתמשים
חינם למצטרפים עכשיו!
תמיכה בניהול שיקים/מזומנים
תמיכה בהפקת מסמכים עתידיים
תמיכה בניהול מלאי
קבלת תשלומים באמצעות פייפל בחנות
ניהול יומן
כמות כרטיסים לאחסון ב-CRM
כמות זמני עבודה לאחסון
כמות דיווחי שעות לאחסון
כמות משימות לאחסון
שליחת פקסים בחודש
דפי נחיתה
הודעות בניהול פניות
משתמשי אפליקציה בלבד