OFFICEGUY

מחירי כל האפליקציות במערכת OfficeGuy

10 מסמכים בחודש חינם
20 מסמכים בחודש ב-15 ₪
עד 10 הפקדות בחודש ב-15 ₪
10 ₪ לחודש
50 ₪ לחודש
10 חיובים בחודש חינם
10 חיובים בחודש ב-20 ₪
10 הוראות קבע חינם
10 הוראות קבע חינם
1,000 תנועות ב-50 ₪
20 דפי פקס בחודש ב-10 ₪
10 עמודים בחודש ב-50 ₪
10,000 כרטיסים ב-100 ₪
אחסון 10,000 דיווחים ב-30 ₪
אחסון 10,000 דיווחים ב-30 ₪
אחסון 50 משימות חינם
500 מסרים בחודש ב-25 ₪
כרגע במבצע - כנסו לפרטים
5 דפי נחיתה ב-25 ₪
500 ₪ לחודש
25 ₪ לחודש
5 טריגרים ב-100 ₪ לחודש
50 ₪ לחודש
10,000 רשומות ב-100 ₪
50 ₪ לחודש
50 ₪ לחודש
10 הרשאות בחודש ב-50 ₪
10 החזרות בחודש ב-50 ₪
50 ₪ לחודש
500 הודעות ב-50 ₪
לנוחיותכם, ניתן לחשב מחירים בצורה המותאמת אליכם כמו כפפה ליד במחשבון הבא, יש להזין כמויות לפי הצרכים הספציפיים שלכם.
מסמכים בחודש
תמיכה בניהול הוצאות
חיובי אשראי/הו"ק/פייפל בחודש
תמיכה בחנות וירטואלית ודפי תשלום
הוראות קבע
מסרים לשליחה בחודש
מסרונים לשליחה בחודש
משתמשים
חינם למצטרפים עכשיו!
תמיכה בניהול שיקים/מזומנים
תמיכה בהפקת מסמכים עתידיים
תמיכה בניהול מלאי
קבלת תשלומים באמצעות פייפל בחנות
ניהול יומן
כמות כרטיסים לאחסון ב-CRM
כמות זמני עבודה לאחסון
כמות דיווחי שעות לאחסון
כמות משימות לאחסון
שליחת פקסים בחודש
דפי נחיתה
הודעות בניהול פניות
משתמשי אפליקציה בלבד

פירוט כל מחירי המערכת

אפליקציה הערות הגבלות מחיר
ניהול חשבונות הנפקת חשבונית, קבלה, דרישת תשלום, רשימת לקוחות ועוד 10 מסמכים בחודש חינם!
100 מסמכים נוספים בחודש 15 ₪ / חודש
500 מסמכים נוספים בחודש 60 ₪ / חודש
2,500 מסמכים נוספים בחודש 240 ₪ / חודש
ניהול הוצאות סריקת הוצאות ותיעודן באופן ידני 10 מסמכים בחודש, 500MB אחסון 15 ₪ / חודש
1GB אחסון 25 ₪ / חודש
ניהול שיקים ומזומנים מעקב אחרי סטטוס שיקים ומזומנים, נכנסים ויוצאים 10 מסמכים בחודש 15 ₪ / חודש
מסמכים עתידיים הפקת חשבוניות בגין שיקים עתידיים או עסקאות אשראי בתשלומים. ללא הגבלה 15 ₪ / חודש
ניהול מלאי מעקב אחר יתרה או חוסר במלאי על פי הזמנות רכש וחשבוניות 10 מסמכים בחודש 15 ₪ / חודש
סליקת אשראי קבלת תשלום מכרטיסי אשראי + שמירת כרטיס מוצפנת 10 חיובים בחודש הקמה בלבד!
100 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 50 ₪ / חודש
500 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 200 ₪ / חודש
2,500 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 800 ₪ / חודש
חיוב מס"ב קבלת תשלום בהרשאה לחיוב חשבון, יצירה ושידור קובץ מס"ב 10 חיובים בחודש הקמה בלבד!
הוראות קבע יצירת חיוב אוטומטי באשראי או הו"ק, דרישת תשלום מחזורי 10 הוראות קבע חינם!
100 הוראות קבע נוספות (כולל חיובים ומסמכים) 100 ₪ / חודש
500 הוראות קבע נוספות (כולל חיובים ומסמכים) 300 ₪ / חודש
2,500 הוראות קבע נוספות (כולל חיובים ומסמכים) 1,200 ₪ / חודש
קופה רושמת ממשק קל וחכם לחיובים מהירים במזומן ובאשראי. עד 1,000 תנועות בחודש 50 ₪ / חודש
500 תנועות נוספות בחודש 10 ₪ / חודש
2,500 תנועות נוספות בחודש 40 ₪ / חודש
משתמש/ת נוספ/ת 15 ₪ / חודש
חנות וירטואלית ממשק תשלום עצמאי ללקוח/ה, דף תשלום ודף לבחירת אפשרויות תשלום ללא הגבלה 20 ₪ / חודש
הפצת מסרים שליחת ניוזלטר מעוצב, מעקב אחרי לחיצות ופתיחות עד 500 מסרים בחודש 25 ₪ / חודש
500 מסרים נוספים בחודש 5 ₪ / חודש
5,000 מסרים נוספים בחודש 25 ₪ / חודש
50,000 מסרים נוספים בחודש 125 ₪ / חודש
הפצת מסרונים שליחת מסרונים (סמס) לתפוצה קטנה או גדולה לא כולל מסרונים 25 ₪ / חודש
500 מסרונים 60 ₪ / חד פעמי
2,500 מסרונים 180 ₪ / חד פעמי
12,500 מסרונים 540 ₪ / חד פעמי
62,500 מסרונים 1,620 ₪ / חד פעמי
CRM תשתית לניהול כל סוג של מידע. דברו איתנו לעזרה בהתאמה אליכם 10,000 כרטיסים, 1GB אחסון 100 ₪ / חודש
2,000 כרטיסים נוספים, 500MB אחסון 25 ₪ / חודש
10,000 כרטיסים נוספים, 1GB אחסון 75 ₪ / חודש
ניהול משימות ניהול משימות לצוות הארגון ולקוחות הארגון עד 50 משימות, 10MB אחסון חינם!
1,000 משימות נוספות, 500MB אחסון 25 ₪ / חודש
10,000 משימות נוספות, 1GB אחסון 100 ₪ / חודש
משתמש/ת נוספ/ת 15 ₪ / חודש
ניהול זמני עבודה ניהול זמנים לטובת חיוב לקוחות עד 10,000 זמני עבודה 30 ₪ / חודש
10,000 זמני עבודה נוספים 10 ₪ / חודש
50,000 זמני עבודה נוספים 30 ₪ / חודש
משתמש/ת נוספ/ת 15 ₪ / חודש
שעון נוכחות ניהול שעון נוכחות לטובת שכר מועסקים עד 10,000 דיווחי נוכחות 30 ₪ / חודש
10,000 דיווחי נוכחות נוספים 10 ₪ / חודש
50,000 דיווחי נוכחות נוספים 30 ₪ / חודש
משתמש/ת נוספ/ת 15 ₪ / חודש
PayPal אפשרות תשלום באמצעות PayPal דרך החנות הוירטואלית 10 חיובים בחודש חינם!
100 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 50 ₪ / חודש
500 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 200 ₪ / חודש
2,500 חיובים נוספים בחודש (כולל מסמכים) 800 ₪ / חודש
שליחת פקסים שליחה פקסים ישירות מתוך המערכת עד 20 עמודים בחודש 10 ₪ / חודש
20 עמודים נוספים בחודש 10 ₪ / חודש
150 עמודים נוספים בחודש 30 ₪ / חודש
שירות דואר יוצא שירות הדפסת ושליחת מכתבים בדואר באופן אוטומטי עד 10 עמודים בחודש 50 ₪ / חודש
10 עמודים נוספים בחודש 50 ₪ / חודש
100 עמודים נוספים בחודש 450 ₪ / חודש
יומן ניהול יומן העבודה של הארגון שלכם 25 ₪ / חודש
טריגרים יצירת פעולות אוטומטיות בעקבות שינויים 5 טריגרים 100 ₪ / חודש
10 טריגרים נוספים 20 ₪ / חודש
התאמות בנקים מעקב אחר אי התאמות בין ניהול החשבונות לבין חשבון הבנק עד 100 רשומות בנק בחודש 50 ₪ / חודש + הקמה
100 רשומות בנק נוספות בחודש 50 ₪ / חודש
התאמות אשראי מעקב אחר אי התאמות בין סליקת האשראי במערכת לבין דיווח התשלומים מחברת הסליקה. עד 10,000 רשומות התאמות 100 ₪ / חודש + הקמה
10,000 רשומות התאמות 50 ₪ / חודש
50,000 רשומות התאמות 150 ₪ / חודש
250,000 רשומות התאמות 450 ₪ / חודש
1,250,000 רשומות התאמות 1,350 ₪ / חודש
ספק אשראי נוסף 100 ₪ / חודש
החלפות כרטיסי אשראי עדכון אוטומטי של החלפות כרטיסי אשראי. 50 ₪ / חודש + הקמה
החזרות חיובים קבלת עדכונים בגין עסקאות שהוחזרו בחברות האשראי באופן אוטומטי. 50 ₪ / חודש + הקמה
הרשאות מס"ב קבלת עדכונים בגין הקמות וביטולי הרשאות לחיוב חשבון עד 10 התראות בחודש 50 ₪ / חודש + הקמה
10 התראות נוספות בחודש 20 ₪ / חודש
התאמות מס"ב קבלת עדכונים בגין חיובי מס"ב שנכשלו עד 10 החזרות בחודש 50 ₪ / חודש + הקמה
10 החזרות נוספות בחודש 20 ₪ / חודש
טפסים שליחת קישור למילוי וחתימת לקוחות על טפסים. עד 500MB בחודש 50 ₪ / חודש
תכנון מסלולים אפליקציה לניהול מסלולי ניווט וחלוקה בסידור חכם כולל ממשק נייד לנהגים. עד 10 נקודות עצירה בחודש 500 ₪ / חודש
500 נקודות עצירה נוספות בחודש 60 ₪ / חודש
2,500 נקודות עצירה נוספות בחודש 240 ₪ / חודש
ניהול פניות ניהול פניות מכל סוג. חלוקה פניות לתחומים ועובדים. חיבור פניה ללקוחות, מעקב כמות וזמן עבודה על הפניות עבור ללקוחות/עובדים. עד 500 הודעות בחודש 50 ₪ / חודש
500 הודעות נוספות בחודש 25 ₪ / חודש
2,500 הודעות נוספות בחודש 100 ₪ / חודש
משתמשים נוספים הוספת משתמשים לחשבון הארגון עם הרשאת חבר/ה בארגון או מנהל/ת משתמש/ת נוספ/ה 30 ₪ / חודש
10 משתמשים נוספים 250 ₪ / חודש
100 משתמשים נוספים 2,000 ₪ / חודש