OFFICEGUY

בקשה לפתיחת מסוף

לנוחיותכם, ניתן לשלוח אלינו דוא"ל לכתובת support@myofficeguy.com, במקרים דחופים ניתן להתקשר למס' 02-6458668.

הערות:
  • ארגונים הסולקים כרטיסים שונים באמצעות ספקים שונים נדרשים לפרט את הנ"ל בהערות או ליצור איתנו קשר
  • לתשומת הלב, הקמת המסוף תתבצע רק לאחר התקנת אפליקציית סליקת אשראי והזנת אמצעי תשלום.