Shivashakti.co.il

התקנון

תקנון

1.1. האחריות של shivashakti הינה לתוכן המוצג באתר ולפעולות המתרחשות בו, למכירה, לשירות, לאספקה 

1.2. ביטול עסקה מצד shivashakti - הלקוחות יקבלו המוצר/השרות שרכשו ובמידה ולא – יקבלו את כספם חזרה פחות 5% עמלת סליקה

1.3 במידה והלקוח מעוניין לביטול העסקה עליו להודיע בכתב עד 21 יום לפני מועד תחילת הסדנה ויקבל זיכוי פחות 5% מהסכום. בכל מקרה אחר הלקוח לא יקבל החזר חלקי או מלא.

1.4 הגבלת פרטיות - כל משתתף בסדנה פרטיו ישמרו ולא יפורסמו באתר ובאף מדיה אחרת