Shivashakti.co.il

התקנון

תקנון

1.1. האחריות של shivashakti הינה לתוכן המוצג באתר ולפעולות המתרחשות בו, למכירה, לשירות, לאספקה 

1.2. ביטול עסקה מצד shivashakti - הלקוחות יקבלו המוצר/השרות שרכשו ובמידה ולא – יקבלו את כספם חזרה פחות 5% עמלת סליקה. shivashakti יכולים לדחות את הארוע אם לא ירשמו מספיק אנשים לפעילות.

1.3 במידה והלקוח מעוניין לביטול העסקה עליו להודיע בכתב עד 21 יום לפני מועד תחילת הסדנה ויקבל זיכוי פחות 5% מהסכום. בכל מקרה אחר הלקוח לא יקבל החזר חלקי או מלא.

1.4 הגבלת פרטיות - כל משתתף בסדנה פרטיו ישמרו ולא יפורסמו באתר ובאף מדיה אחרת