מדרשת נביעה - שיעורים וסדנאות

שיעור בודד
30
ערב שלם
40
חופשי חודשי
130
כרטיסיה (10 שיעורים)
200
אחר
סכום פתוח
סדרת שיעורים
80